معلمی ازجنس پاییز

» سفرنامه۱ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» سلامی زمستانی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» سلامی دوباره :: ۱۳٩۳/٤/٥
» سفرنامه 4 :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» سفرنامه نوروز-1 :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» سفر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» دوباره نوشت :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» برازجان زنده است :: ۱۳٩٢/٩/۸
» سه شعر جدید :: ۱۳٩٢/۸/۳
» سفرنامه (6) :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» سفرنامه 1 :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» نامه های آخرت :: ۱۳٩٢/٥/٤
» رمضان نوشت :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» سفر به فتح آبادکازرون :: ۱۳٩٢/٤/٩
» چیزی شبیه دریا :: ۱۳٩٢/٤/٦
» قصه های مادر بزرگ :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» بهترین بهانه :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» شاگردان نابغه :: ۱۳٩٢/۳/۳
» سفر به استان فارس :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» پراکنده نوشت :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» از هرجا :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سفر به گناوه و خرید ال ای دی :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» خاطرات معلمی :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» بازی آرزوها :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» سفرنامه 2(شیراز) :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» سفرنامه 1(اصفهان) :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» پست آخر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» سین و میم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» همین جوری نوشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» شاگردان موفق من - (محسن) :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» سرنوشت زرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» پیاده روی و بیماری :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» امروز نوشت من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» کلاس سوم ریاضی دبیرستان البرز :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» شوق تماشا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» دیروز و امروز من :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» رتبه بندی نوبت اول :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» خداحافظ نگو :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» لقمه ی نان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» آواره ترین ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» دوم ریاضی دبیرستان نمونه شهید بهشتی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» خاطراتی از دوران جنگ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» یاد من هست :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» انگیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» کلاس سوم زراعی و باغی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» یک عکس یک خاطره :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» یلدای تلخ من :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» سوم ادبیات :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» هدیه روز معلم :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» چشمان ابری ام :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» سیل در شهر ما :: ۱۳٩۱/٩/۸
» عاشورا امسال در شهر ما به روایت تصویر :: ۱۳٩۱/٩/٥
» معرفی دوم تجربی و ریاضی البرز :: ۱۳٩۱/٩/٢
» محمد رضا و نقش شمر :: ۱۳٩۱/٩/۱
» هفته ی تلخ من :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» پنج شنبه من :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» سه شنبه شانزدهم آبان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بی ربط نوشت :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» همکارم :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» جمعه :: ۱۳٩۱/۸/٩
» هجوم خاطرات تو :: ۱۳٩۱/۸/۳
» جلسه دبیران البرز :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» اعترافات من :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» بیمه طلایی و بیماری :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» چشمهایت :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» حسب حال + کدوم آبگرمکن :: ۱۳٩۱/٧/٩
» سه روز اول مدرسه چگونه گذشت؟ :: ۱۳٩۱/٧/۳
» آغاز سی و ششمین خزان :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» سفر به یاسوج و دنا (2) :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» سفر به یاسوج و دنا(1) :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» ضرب المثل های محلی :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» درد بی درمان :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» رنگین کمان زندگی :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» گل می ریخت :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» دنیای وبلاگی من (3) :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» دنیای وبلاگی من(2) :: ۱۳٩۱/٦/٩
» دنیای وبلاگی من (1) :: ۱۳٩۱/٦/٧
» حرف تازه :: ۱۳٩۱/٦/٤
» دوبیتی :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» شعر و زلزله :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» بهانه :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» اقرار :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» غروب دهکده :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سفرنامه شیراز-2 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» سفرنامه شیراز-1 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» خاطرات 4 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» خاطرات 3 :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» ناز چشمان تو :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» سفر به فتح آباد :: ۱۳٩۱/٤/٩
» وفادار :: ۱۳٩۱/٤/٢
» خاطرات(2) :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» خاطرات (1) :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» غزلی از خودم (غروب عاشقانه) :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» برگهای تقلبی که بلا استفاده ماند :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» حوزه تصحیح امتحان نهایی :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» از همه جاااااااااا :: ۱۳٩۱/۳/۸
» فرصت هااااااااا :: ۱۳٩۱/۳/٤
» زنجیر :: ۱۳٩۱/۳/۱
» امتحانات :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» بغض کال :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» سفرنامه :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» شعر وداع با سال تحصیلی :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» ۱۳٩۱/٢/۱۳ :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» بازی وبلاگی :: ۱۳٩۱/٢/۸
» خودم باشم :: ۱۳٩۱/٢/٧
» روزهای پایانی مدرسه :: ۱۳٩۱/٢/٤
» نامه های آخر :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» یک عکس با لباس بلوچی :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» غزلی از خودم((غم فاصله ها)) :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» احوال نوشت :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» اندوه :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» پست آخر90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» وکیل حقوقی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» سلام :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» احساس من :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» به کجا :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» 153 روز :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» خاطره دانشجویی2 :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» اشتباه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» غزلی از خودم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» معلمی ازجنس پاییز دوساله شد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» خاطره دانشجویی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» ماجرای شب زمستانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» جاتون سبز :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» یاد ایام3 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» امروزمن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» یاد ایام2 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» روز خسته کننده :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» یاد ایام :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» پایان امتحانات :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» اولین روز تدریس من :: ۱۳٩٠/۱۱/۳